O firmě

 • zpracování projektových dokumentací všech stupňů dle aktuálně platného stavební zákona, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 • možnost zajištění - zprostředkování:
  • Radonového průzkumu
  • Hydrogeologického průzkumu
  • Výběrových řízení, včetně nabídkových cen(vazníky, stropy...)
  • Autorského a stavebního dozoru
  • Přímá vazba na stavební firmu

 • zpracování výkresové dokumentace v počítačovém programu Autocad 2007 a REVIT BUILDING 9.1.

 • projektová kancelář je pojištěna z České komory inženýrů a techniků na případně vzniklé škody

 • provádíme všechny stupně projektové dokumentace: architektonická studie ohlášení stavby územní řízení stavební řízení prováděcí dokumentace

 • zpracováváme dokumentace po celé České Republice

 • vytyčení stavby před započetím zemních prací